nadpis
  Aktuality     Termínovník    Kontakty    Střediska     Akce     Dokumenty 
Vítejte na stránkách Junáka - svazu skautů a skutek ČR, okres Chrudim

ORJ připravuje na podzim roku 2014 čekatelský kurz. Více informací najdete na záložce čekatelky.

Jaro roku 2014 je ve znamení závodů pro vlčata a světlušky. Více informací o základních kolech najdete na webu www.skautskezavody.cz.
      ČEKATELSKÝ KURZ (22. 4. 2014)    
ORJ Chrudim na podzim roku 2014 připravuje čekatelský kurz. Kurz bude probíhat prostřednictvím nedělně odpoledních setkání.
      ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ORJ    
Do dokumentů byl přidán zápis z okresní rady, která proběhla 27. 1. 2014.
      ZVOLENO NOVÉ VEDENÍ ORJ CHRUDIM    
Dne 12. 10. 2013 proběhl okresní sněm, na kterém byl zvolen novým předsedou bratr Jan Korbel - Oliva a místopředsedkyní sestra Vladimíra Loydová - Jezinka. Jako volení členové ORJ radu doplní bratr Jan Hrnčál a sestra Petra Popelková - Popelka.